2019. február 11., hétfő

Pompeo miniszter látogatása Magyarországon és Szlovákiában: a közös történelem tisztelete és a közös jövő építése

Pompeo miniszter látogatása Magyarországon és Szlovákiában: a közös történelem tisztelete és a közös jövő építése

Tájékoztató

A Külügyminisztérium szóvivőjétől

Washington

2019. február 10.

 • Az Egyesült Államok elkötelezett az erős, egységes és hatékony transzatlanti szövetség iránt, amely a közös védelem, a demokrácia és az alapvető szabadságjogok elvein nyugszik.
 • A miniszter látogatása egybeesik a vasfüggöny lebontásának 30. évfordulójával, amikor a közép-európaiak visszaszerezték szabadságukat és függetlenségüket, a nyugati demokrácia útját választották, amelyet évtizedekig megtagadtak tőlük, és megerősítették ezt az elhatározásukat, amikor a NATO-hoz és az Európai Unióhoz csatlakoztak.
 • Az Egyesült Államok elkötelezett növelni diplomáciai, katonai, kereskedelmi és kulturális szerepét Közép-Európában annak érdekében, hogy megerősítse a térség kötelékeit a nyugattal, miközben az növekvő nyomással néz szembe Oroszország és Kína irányából. Közös tapasztalatinkra építve fogunk pozitív befolyásra törekedni és így kívánjuk biztosítani a demokratikus, virágzó és biztonságos jövőt a jövendő nemzedékek számára.
ELKÖTELEZETTSÉGEINK MEGÚJÍTÁSA ÉS ÚJBÓLI BEFEKTETÉS A KÖZÖS BIZTONSÁGBA

 • Az Egyesült Államok elkötelezettsége a NATO 5. cikke iránt sziklaszilárd. Elvárjuk minden szövetségesünktől, hogy saját védelmi kötelezettségeiket a NATO szövetségi képességi szükségleteinek megfelelő arányban teljesítsék. Arra bátorítjuk Magyarországot és Szlovákiát, hogy folytassák azt a munkát, amellyel ezt a célt elérhetik.
  • Mind Magyarország, mind Szlovákia hiteles tervekkel rendelkezik arra, hogy a GDP 2 %-át védelmi kiadásokra fordítja, amelynek 20 %-át nagyarányú eszközbeszerzésre fordítják 2024-ig.
  • Szlovákia az F-16-os repülőtípust választotta, amely növelni fogja légvédelmi képességeit és lehetővé teszi a kiterjedtebb és mélyebb együttműködést a NATO-szövetséges hadseregekkel, miközben csökkenti Szlovákia függőségét a szovjet gyártmányú, megörökölt felszerelésektől és az orosz karbantartó személyzettől.
  • Magyarország támogatja a NATO Stratégiai Légiszállító Képességét azzal, hogy otthont biztosít a 12 nemzetből (ideértve az Egyesült Államokat is) álló Nehéz Légiszállító Törzsnek a Pápai Légibázison, amely a NATO és tagállamai műveleteit fogja segíteni.
 •  Az Egyesült Államok, Magyarország, Szlovákia és az összes NATO szövetséges közös érdeke egy fejlődő, stabil és demokratikus Ukrajna, amelynek NATO tagság iránti elkötelezettségét – és az ahhoz vezető utat – semmi sem korlátozhatja.
 • NATO tagként Magyarország és Szlovákia részt vesz a regionális és globális küldetésekben, például Koszovóban, Irakban és Afganisztánban. Köszönjük a hozzájárulásukat.
 • Az Egyesült Államok kétoldalú Védelmi Együttműködési Megállapodásról tárgyal Magyarországgal és Szlovákiával, azért, hogy további lehetőségeket biztosítson közös biztonságunk erősítése érdekében.
 A KÖLCSÖNÖS FEJLŐDÉS ÉS DEMOKRATIKUS SZABADSÁGJOGOK KITERJESZTÉSE
 •  Szövetségeseinket szövetségesként kezeljük és elvárjuk tőlük, hogy teljesítsék vállalásaikat. A NATO, az EBESZ és egyéb transzatlanti szervezetek tagjaként kormányunk megígéri, hogy fáradhatatlanul dolgozik polgáraink szabadságának biztosítása érdekében. A demokráciák a legerősebb szövetségeseink, az életerős civil társadalom és a szabad sajtó a plurális demokrácia ismertetőjegye.
 • Ezen az úton a Külügyminisztérium új kezdeményezéseket fog bejelenteni a kommunizmus bukásának 30. évfordulóján, amelyek célja az USA közép-európai tevékenységének erősítése.
  • A magyar-amerikai kapcsolatainkat az USA kormánya által finanszírozott akadémiai és doktori csereprogramokkal erősítjük. Így például a 2019-2020-as tanévtől Magyarország csatlakozik a Future Leaders Exchange (A jövő vezetői csereprogram; FLEX) programhoz, amelynek segítségével magyar középiskolások egy tanévet tölthetnek el az Egyesült Államokban.
  • Erősíteni fogjuk a helyi független sajtó támogatását a Visegrádi országok mindegyikében, különösen csereprogramok létrehozásával, amely fejleszti a szakértelmet és az üzleti gyakorlatot.
  • Egész Közép-Európában növeljük a korrupció elleni harc támogatását, így a rendészeti együttműködést és a tényfeltáró újságírást is, annak érdekében, hogy a régiós korrupció és az orosz, illetve kínai befolyás közötti kapcsolatot tanulmányozzák.
 • Magyarország és Szlovákia amerikai vállalkozások százainak ad otthont, és mi azon leszünk, hogy támogassuk és bővítsük ezeket az erős gazdasági kapcsokat. Az Egyesült Államok stabil működési feltételeket és kiszámítható jogi környezetet támogat, egyenlő esélyekkel, amely a közép-európaiaknak és az amerikaiaknak is lehetőségeket kínál.
  • 2018-ban az áruk és szolgáltatásik kétoldalú kereskedelme az Egyesült Államok és Magyarország között mintegy 8,9 milliárd dollárt tett ki, Szlovákiával pedig mintegy 4,7 milliárd dollárt.
  • Az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy erősítse kereskedelmi kapcsolatait az Európai Unióval, amelynek hasznából tagként Magyarország és Szlovákia is részesülhet. Az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi kapcsolat a világon a legerősebb, melynek értéke évente mintegy 1 billió dollárra tehető.
 • Tovább folytatjuk a munkát Magyarországgal és Szlovákiával az energiabiztonság biztosítása érdekében, amely magába foglalja a szolgáltatók, a szolgáltató útvonalak és energiahordozók diverzifikációját is.
 • Várjuk, hogy a Krk-szigeti vízi tároló és újragázosító üzem (FSRU) által feldolgozott cseppfolyósított földgáz közvetlenül hozzájárulhasson Közép-Európa energiabiztonságához.
 • Magyarország és Szlovákia is lépéseket tett a csatlakozó infrastruktúrák fejlesztése irányában. Arra sürgetjük Magyarországot és Szlovákiát, hogy fokozzák tevékenységüket a régió nagyobb energiabiztonsága iránt, és lépjenek fel az Északi Áramlat II, valamint a Török-áramlat csővezetékkel szemben.
 https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2019/02/289348.htm

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése